Browsing Tag

Email

วิธีลบ Profile หรือ E-mail account ใน Microsoft Outlook

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการลบ E-mail account ใน Microsoft Outlook เพื่อไม่ให้มีข้อมูลเดิมของอีเมลบัญชีเดิมที่เคยใช้งาน และต้องการเพิ่มเมลใหม่แทนเมลเดิมเพราะ Outlook สามารถที่จะลบหรือเพิ่มบัญชีได้อยู่เสมอตามความต้องการของผู้ใช้งาน…

วิธีใส่คำลงท้ายอีเมล Outlook.com หรือ Hotmail.com

วันนี้จะมาแนะนำคนที่ใช้งาน อีเมล Outlook.com หรือ Hotmail.com โดยเป็นการตั้งค่าลายเซ็นอีเมล หรือ คำลงท้ายอีเมล บนเว็บเมล Outlook.com เพื่อแนบข้อมูลต่างๆของผู้ส่งไว้ด้านล่างข้อความที่ส่ง เช่น รูปภาพ เว็บไซต์ โปรโมทชั่นของร้าน เป็นต้น

วิธีลงทะเบียน Email ใน Line เปลี่ยนเครื่องสติ๊กเกอร์ไม่หาย

สำหรับคนที่ใช้งาน Line ในมือถือแล้ว account ยังไม่ได้ ลงทะเบียนอีเมล์ Line ไว้ก็ กรณีเปลี่ยนมือถือจะเจอปัญหาว่าเพื่อนหา สติ๊กเกอร์ที่โหลดไว้หาย ดังนั้นแนะนำให้ทำการลงไว้เพราะหากเราเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ ก็สามารถใช้เมล์ที่ลงทะเบียนไว้นี้ login…