Tag: Desktop Wallpaper

วิธี Deploy Group Policy เปลี่ยนรูป Wallpaper หน้าจอเครื่อง Client

วิธี Deploy Group Policy เปลี่ยนรูป Wallpaper หน้าจอเครื่อง Client

สำหรับองค์กรที่ใช้งาน Active Directory เพื่อควบคุมเครื่อง Client ภายในระบบ network ขององค์กร บทความนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่ง policy ที่คิดว่าไอทีขององค์กรกำลังมองหาอยู่ ซึ่งก็คือวิธีสร้าง Group Policy เพื่อเปลี่ยนรูป Wallpaper หน้าจอเครื่อง Client ภายใต้ระบบ Domain ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ