Browsing Tag

Deploy

วิธี Deploy Group Policy เปลี่ยนรูป Wallpaper หน้าจอเครื่อง Client

สำหรับองค์กรที่ใช้งาน Active Directory เพื่อควบคุมเครื่อง Client ภายในระบบ network ขององค์กร บทความนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่ง policy ที่คิดว่าไอทีขององค์กรกำลังมองหาอยู่ ซึ่งก็คือวิธีสร้าง Group Policy เพื่อเปลี่ยนรูป Wallpaper หน้าจอเครื่อง…