Browsing Tag

deactivate

วิธีการปิดเฟส หรือ ปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ Facebook ลบเฟสเราออก

สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำสำหรับคนที่ใช้งาน Facebook อยู่ แล้วต้องการ ปิดเฟส จึงเอาวิธีการปิดเฟสถาวร เพื่อที่จะ ลบบัญชีผู้ใช้เฟสบุ๊ก ออกจากระบบ เพื่อจะไปสมัครใหม่ หรือสามารถเลือกแบบ ปิดบัญชีแบบชั่วคราว…