Browsing Tag

CredSSP

แก้ไข Remote Desktop connection แสดง CredSSP linkid=866660

วันนี้จะมีแนะนำวิธีแก้ไข Remote Desktop connection แสดงข้อความ error This could be due to CredSSP linkid=866660 ใน Windows 10 ทำให้รีโมทไปที่ Server ไม่ได้ ซึ่งเจอปัญหานี้เหมือนกัน จึงได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลตาม link ที่แสดงในข้อความ error…