Browsing Tag

เลขหน้า

วิธีใส่เลขหน้า คอลัมน์ Microsoft Word หนังสือเล่มเล็ก

ก่อนที่ผมจะทำบทความนี้เพราะมี inbox เข้ามาสอบถามวิธีแทรกเลขหน้าคอลัมน์ เนื่องจากน้องเขาจะทำ "หนังสือเล่มเล็ก" โดยใช้การแบ่งคอลัมน์ในหน้ากระดาษเป็น 2 คอลัมน์ ซึ่งฟังก์ชั่นนี้ใน Microsoft Word ไม่มีให้แทรกเลขตามคอลัมน์…

วิธีแทรกหมายเลขหน้า Microsoft Excel

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel แม้ว่างานหลักๆจะเป็นการคำนวนเรื่องตัวเลขเป็นส่วนใหญ่ แต่การจัดเอกสารที่มีจำนวนหลายๆหน้า จะให้ดีก็ต้องมีส่วนของ "หมายเลขหน้า" เพื่อประกอบกับสาระบัญ ช่วยให้ผู้อ่านเปิดไปหน้าที่ต้องการได้ง่าย…

วิธีใส่เลขหน้า Word แบบกําหนดหน้าที่เริ่มต้นเอง

สำหรับบทความนี้จะเป็นการแนะนำการแทรกเลขหน้าของ Microsoft Word ที่การทำรายงานหรืองานเอกสารต่างๆนั้น แน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ "หมายเลขหน้า" เพื่อให้ผู้อ่านนั้นเปิดไปตามหมายเลขหน้านั้นๆที่ได้ระบุไว้ใน หน้าสารบัญ (เปิดดูวิธีสร้างสารบัญ…