Browsing Tag

เพิ่มบรรทัด

วิธีพิมพ์ 2 บรรทัดในหนึ่งเซลล์ หรือ มีหลายบรรทัด Microsoft Excel

วันนี้จะมาแนะนำการทำเอกสารด้วย Microsoft Excel โดยเป็นการพิมพ์ 2 บรรทัด หรือ เพิ่มหลายบรรทัดในช่องเซลเดียวกัน เป็นปกติแล้วเอกสาร Excel จะมีบางเซลที่จำเป็นต้องให้มีหลายๆบรรทัด เพื่อให้เอกสารอยู่ในรูปแบบที่ผู้สร้างนั้น กำหนดโครงสร้างไว้…