Browsing Tag

หน้าเดียว

วิธีสั่งปริ้นเอกสาร Excel ให้พอดีกระดาษ A4 หน้าเดียว

การทำงานเอกสารต่างๆ ที่ต้องมีการดูข้อมูลหลายรายการเทียบกัน ถ้าเอกสารมีหลายหน้าก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไร เช่น งานอยู่ใน Microsoft Excel มีหลายหน้า จะสั่งปริ้นยังไงให้ออกมาในหน้ากระดาษ A4 เพียงหน้าเดียว เพื่อที่จะดูข้อมูลง่าย…