Tag: สูตรไม่ทำงาน

excel สูตรไม่ทำงาน, excel ไม่ sum

แก้ไข Microsoft Excel ไม่แสดงผลรวมอัตโนมัติ, สูตรไม่ทำงาน

แก้ไขตัวเลขในสูตร excel แล้วผลรวมไม่เปลี่ยน ซึ่งปกติแล้วหากอัพเดทตัวเลข excel จะแสดงผลรวมอัตโนมัติ แต่บางคนจะพบปัญหา excel ไม่ sum อัตโนมัติ, สูตรไม่ทำงาน ต้องกดปุ่ม F9 จึงจะทำงาน วันนี้จึงเอาวิธีแก้ไขมาแนะนำให้กับคนที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่ วิธีแก้ไข Excel ไม่แสดงผลรวมอัตโนมัติ, สูตรไม่ทำงาน ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ