Browsing Tag

ภาพเคลื่อนไหว

การทำภาพเคลื่อนไหว เข้า ออก ใน PowerPoint 2010 / 2013

วันนี้มีวิธีภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint 2010 / 2013 มาฝากครับ โดยเป็นการทำแบบ ให้ภาพเคลื่อนไหว เข้า และก่อนเปลี่ยนหน้าก็จะเป็นภาพ เคลื่อนไหว ออก ซึ่งโดยส่วนมากการทำสไลด์ใน PowerPoint มักจะทำวัตถุเคลื่อนไหวเข้าเพียงอย่างเดียว…