Tag: ปริ้น

ปริ้นสไลด์ PowerPoint แบบเค้าร่าง 

วิธีสั่งปริ้น PowerPoint แบบให้มีเพียงข้อความ ไม่เอารูปภาพ

วันนี้มีวิธีปริ้นสไลด์ PowerPoint ให้ออกแค่ข้อความตัวอักษร ไม่ให้มีรูปภาพออกมาด้วย เพราะถ้าจะสั่งปริ้นออกมาทั้งสไลด์ สไลด์มีหลายๆ หน้าก็จะใช้กระดาษเยอะ หลายคนที่กำลังทำพรีเซนเทชั่น (Presentation) ใน PowerPoint เพื่อไปนำเสนอให้ลูกค้า, นำเสนอภายในหน่วยงาน หรือนำเสนอให้อาจารย์ ซึ่งการนำเสนอนั้นก็ต้องมีเอกสารประกอบเพื่อเป็นเอกสารให้ผู้ที่เข้าร่วมนั้นจดบันทึกและดูเป็นข้อมูลเบื้องต้นในเข้าร่วมพรีเซน ดังนั้นเราสามารถที่จะสั่งปริ้นออกมาเพียงข้อความในสไลด์ได้ โดยที่รูปภาพและการจัดสไลด์ไม่ถูกปริ้นออกมาด้วย ปริ้นสไลด์ PowerPoint แบบเค้าร่าง (Outline) ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ