Tag: กำหนดระยะห่างบรรทัด

วิธีการตั้งค่าระยะบรรทัด Microsoft Word

วิธีตั้งค่ากำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด Microsoft Word

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด Microsoft Word 2019 และ Word 2016/2013 ด้วยเช่นกัน โดยเป็นการกำหนดระยะความห่างของช่องว่างความสูง ของแต่ละบรรทัดให้เท่าๆ กัน เพื่อจัดหน้าเอกสารให้มีความพอดี เพราะหากว่าระยะบรรทัดมีความห่างเกินไปก็จะทำให้เอกสาร Word อาจจะไม่สวยงาม หรือปรับเพื่อให้สามารถจัดหน้าให้มีข้อมูลมากที่สุด เพราะบางครั้งการปริ้นเอกสารก็ไม่อยากจะปริ้นหลายๆหน้า เดี๋ยวเรามาดูกัน วิธีการกำหนดระยะห่างบรรทัดเอกสาร Microsof Word ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ