Tag: Wallpaper

วิธี Deploy Group Policy เปลี่ยนรูป Wallpaper หน้าจอเครื่อง Client

วิธี Deploy Group Policy เปลี่ยนรูป Wallpaper หน้าจอเครื่อง Client

สำหรับองค์กรที่ใช้งาน Active Directory เพื่อควบคุมเครื่อง Client ภายในระบบ network ขององค์กร บทความนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่ง policy ที่คิดว่าไอทีขององค์กรกำลังมองหาอยู่ ซึ่งก็คือวิธีสร้าง Group Policy เพื่อเปลี่ยนรูป Wallpaper หน้าจอเครื่อง Client ภายใต้ระบบ Domain ...

เปลี่ยนรูป Wallpaper Windows 10

วิธีเปลี่ยนรูป Wallpaper หน้าจอคอม Windows 10

เชื่อว่าหลายคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นก็ต้องเปลี่ยนรูปหน้าจอคอมให้เป็นรูปภาพที่ตัวชอบ อาจจะเป็นรูปที่ตัวเองถ่ายรูปธรรมชาติ รูปครอบครัว รูปแฟน เป็นต้น ดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยน Wallpaper Windows 10 ให้เป็นรูปที่ผู้ใช้งานต้องการซึ่งในส่วนของ Windows 10 นั้นเราสามารถเปลี่ยนรูป Wallpaper นอกเหนือจากที่ทาง Microsoft มีในเครื่อง เปลี่ยนรูป Wallpaper Windows 10 และการตั้งค่า ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ