Tag: 2 หน้าจอ

ตั้งค่ารูป background 2 หน้าจอ Windows

วิธีตั้งค่า background 2 หน้าจอ Windows 10/11 ใช้รูปภาพต่างกัน

มีคนที่เชื่อว่าตั้งค่า background ของ Windows 10 นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก แต่จริงๆแล้วการตั้งค่า background 2 หน้าจอนั้นสามารถทำได้ง่ายๆ ปัจจุบันการใช้งานคอมพิวเตอร์เริ่มจะใช้มากว่า 1 หน้าจอ วันนี้จะแนะนำวิธีตั้งค่าภาพพื้นหลัง 2 หน้าจอ ใช้รูปภาพที่ไม่เหมือนกัน Windows 11/10 เปลี่ยนรูปพื้นหลัง ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ