Browsing Tag

ไฟล์ขยะ

วิธีใช้ Disk cleanup ตัวช่วย ลบไฟล์ขยะ Windows 10 / 8.1 / 7

คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบ Windows นั้น ไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็จะมีไฟล์ขยะสะสมไปเรื่อยๆ ภายในเครื่องคอมฯของเรา ดังนั้นวันนี้จึงจะมาแนะนำ ลบไฟล์ขยะ windows โดยการใช้ Disk Cleanup ในระบบ Windows 10 ที่ผู้ใช้งานสามารถทำเองได้ง่ายๆ…