Tag: เมนูภาษาไทย

เปลี่ยนเมนู Windows 11 เป็นภาษาไทย

ตั้งค่าเปลี่ยนเมนู Windows 11 ทั้งหมดเป็นภาษาไทย หรืออังกฤษ

สำหรับคนที่ใช้งาน Windows 11 ที่ต้องการเปลี่ยนเมนูภาษาอังกฤษเป็นเมนูภาษาไทย ในเครื่องทั้งหมด เช่น ตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆ และข้อความช่วยเหลือเป็นภาษาไทย เพิ่งช่วยให้ง่ายสำหรับการใช้งาน Windows 11 เพราะเป็นภาษาที่เราเข้าใจและถนัด จึงทำให้การใช้งานนั้นสะดวกมากขึ้น แต่ก็มีบางข้อความหรือคำอธิบายบางอย่างเราอาจจะอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ วิธีตั้งค่าเปลี่ยนเมนู Windows 11 เป็นภาษาไทย หรือภาษาอื่นๆ อย่างที่กล่าวไว้ ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ