Tag: เครื่องปริ้น

แก้ Error 0x0000011b ใน Windows 10

แก้ปัญหา error 0x0000011b ใน Windows 10 เพิ่มเครื่องปริ้นที่แชร์ไม่ได้

จากปัญหาการแอดเครื่องปริ้นที่แชร์ใน Windows 10 แล้วขึ้น Error Code 0x0000011b ปัญหานี้เกิดตอนที่จะเพิ่มเครื่อปริ้นที่แชร์ไว้ในวงแลน แล้วขึ้นข้อความผิดพลาด 0x0000011b ตามที่ได้กล่าวไว้ โดยปัญหานี้เกิดจาก Patch ความปลอดภัย KB5005565 ที่ได้อัพเดทของระบบ Windows 10 21H1 วิธีแก้ปัญหา ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ