Browsing Tag

วิธียกเว้นไฟล์

ยกเว้นไฟล์/โฟลเดอร์ใน Avast Antivirus ละเว้นสแกนไฟล์นั้น หรือไม่ให้ลบ

บทความนี้จะพูดถึงวิธีการเพิ่มไฟล์ที่เราต้องการ ยกเว้นไฟล์ ไม่ให้ Avast Antivirus สแกนไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ เพราะบาง Fire โปรแกรมจะมองเห็นว่าเป็นมัลแวร์หรือไวรัส จึงทำให้ Avast Antivirus ลบไฟล์นั้นทิ้งไป หรือกักเก็บ ล็อคไฟล์นั้นไว้…