Tag: ลบอีเมล

ตั้งค่าโปรแกรม Outlook ให้เก็บอีเมล POP3 ไว้บน Server น้อยกว่า 14 วัน

วันนี้จะแนะนำการตั้งค่าโปรแกรม Microsoft Outlook ที่ใช้รับส่งอีเมลแบบ pop3 เป็นการกำหนดจำนวนวัน ให้ลบ Email ออกจาก Server ซึ่งค่าเริ่มต้นคือ 14 วัน ส่วนมากแล้วอีเมลแบบ pop3 จะใช้กับรูปแบบบริษัท แต่สำหรับบริษัทที่มีการรับส่งอีเมลต่อวันเป็นจำนวนหลายฉบับ อาจจะทำให้พื้นที่ใน Server เต็ม ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ