Browsing Tag

พิมพ์ @ ไม่ได้

แก้ปัญหา Windows 10 พิมพ์ @ (แอดไซ) ไม่ได้

สำหรับโพสต์นี้จะแนะนำการแก้ไขปัญหาปุ่ม @ ไม่ทำงานใน Windows 10 ปัญหาคือเมื่อกดปุ่มนี้จะขึ้นเป็น “ ซึ่งไม่สามารถจะพิมพ์ email หรือรหัสผ่านที่มีตัว @ นี้ผสมอยู่ด้วยไม่ได้ ปัญหานี้มีสาเหตุมาจากการตั้งค่าแป้นพิมพ์ที่ยังไม่ถูกต้อง…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More