Tag: ตาราง

ทำซ้ำหัวตาราง microsoft word

วิธีทำซ้ำหัวตารางใน Microsoft Word ให้แสดงที่หน้าถัดไป

การจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวกับตารางข้อมูลใน Microsoft Word ซึ่งตารางแน่นอนว่าก็จะประกอบด้วย หัวตาราง โดยบทความนี้จะมาแนะนำวิธีทำซ้ำหัวตาราง หรือ พิมพ์ซ้ำหัวตาราง ให้แสดงหัวตารางอัตโนมัติเมื่อขึ้นหน้าเอกสารใหม่ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือ กระดาษที่ทำมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงชื่อนั้นเอง ซึ่งก็จะมีหลายๆหน้าถ้าจะมานั่งทำหัวตารางทุกๆหน้าก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไร วิธีทำซ้ำหัวตาราง Word ให้แสดงเมื่อขึ้นหน้าใหม่ การ "ทำซ้ำแถวส่วนหัวตาราง" เป็นการตั้งค่าให้หัวตารางแสดงซ้ำในหน้าถัดไปที่ มีการขึ้นหน้าใหม่ เช่น ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ