Tag: ชื่อเครื่อมคอม

วิธีเปลี่ยนชื่อเครื่อง Windows 10

วิธีเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 ง่ายกว่าเดิมเยอะ

หลังจากที่ติดตั้ง Windows 10 เรียบร้อย เราจะสังเกตเห็นว่า "ชื่อคอมพิวเตอร์" (Computer name) ที่ตัว Windows 10 ตั้งมาให้แบบอัตโนมัติโดยขึ้นต้นด้วย "DESKTOP-XXXXX" ซึ่งต่างจาก Windows เวอร์ชั่นก่อนที่จะได้เรากำหนดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เองในขั้นตอนเริ่มต้นเข้าใช้งาน Windows ครั้งแรก ดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนชื่อเครื่องใน Windows ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ