Browsing Category

Tips office

ทิปการใช้งาน office ต่างๆ word, excel, outlook อื่นๆที่จะแนะนำให้

วิธีการลบแถวว่าง และคอลัมน์ว่าง Microsoft Excel แบบง่าย ๆ

ทิปส์! ลบแถวว่าง ลบคอลัมน์ว่าง Microsoft Excel สำหรับคนที่ใช้งาน Excel ทำงานอยู่เป็นประจำ หลายคนมีปัญหาว่ามีข้อมูลที่ต้องคัดกรองหลายๆแถว ซึ่งคัดลองมารวมๆกัน มีบางแถวที่ว่าง โดยที่ไม่ได้เรียงกัน หรือเรียงสลับกัน…
Read More...

ใช้ Google Drive แปลงข้อความในไฟล์รูปภาพ เป็นข้อความรองรับภาษาไทย 100%

วิธีการ Convert ไฟล์ภาพไปเป็นตัวอักษร ด้วย Google Docs สำหรับใครที่ใช้งาน Google Drive ก็จะรู้จักเจ้า Google Docs เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้งานด้านเอกสารของทาง Google ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง…
Read More...

แก้ไขเปลี่ยนภาษาแล้วค้างบ่อยใน Word, Outlook 2013/2016

แก้ไขปัญหา Word, Outlook ขึ้น Not Responding สำหรับคนที่ใช้งาน Office 2013 / 2016 แล้วใช้งานในส่วนของโปรแกรม Outlook หรือ Word พบปัญหาอาการ ค้างบ่อย ไม่ว่าจะบน Windows 8 / Windows 8.1 หรือ Windows 10 เองก็เจอปัญหา โดยมักจะเจอปัญหาตอนที่เรา…
Read More...