Browsing Category

ms.Outlook

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Outlook, การตั้งค่าต่างๆ

การสร้างอีเมลใหม่ (New Email) MS Outlook 2013/2016

สอนสร้างอีเมล์ใหม่เพื่อส่งอีเมล์ใน Microsoft Outlook สำหรับคนที่พึ่งจะเริ่มใช้งาน Microsoft Outlook ในการรับส่งเมล์ อาจจะยังไม่เข้าใจ หรือไม่รู้วิธีการสร้างอีเมล์ เพื่อส่งให้ลูกค้าหรือส่งถึงคนที่เราต้องการติดต่อทางอีเมล์ด้วย…
Read More...

เพิ่ม Email Account หลายบัญชีใน Outlook 2013/2016

ตั้งค่าเพิ่ม Email Account มากกว่า 1 บัญชีใน MS Outlook บทความนี้จะมาแนะนำสำหรับคนที่ใช้งาน Microsoft Outlook ในการรับส่งอีเมล์ครับ โดยจะเป็นการเพิ่มอีเมล์ใน outlook มากกว่า 1 อีเมล์ เช่น ใช้เมล์บริษัทอยู่ แล้วต้องการเพิ่มอีเมลืส่วนตัวด้วย…
Read More...

วิธีตั้งค่า Outlook 2013 / 2016 เชื่อม Gmail แบบ POP3/IMAP

ตั้งค่า Microsoft Outlook เชื่อมต่อ Gmail แบบ POP3 และ IMAP สวัสดีครับผู้ใช้งาน Outlook เหมือนกัน สำหรับบทความนี้จะเป็นการตั้งค่า Gmail หรือ Google App ที่หลายๆบริษัทใช้งานอยู่ การตั้งค่าจะเหมือนๆกันครับ  (more…)
Read More...

วิธีการ Backup E-mail ใน Microsoft Outlook

วิธีการ Backup E-mail ใน Microsoft Outlook สำหรับการใช้งาน Email ภายในองค์กร ตามบริษัทต่างที่มีอีเมล์เป็นชื่อโดเมนเนมของบริษัท (@yourname.com) ซึ่งโดยส่วนมากจะใช้ Microsoft Outlook ในการรับส่งอีเมล์ บทความนี้จึงจะมาแนะนำวิธีการสำลองอีเมล์…
Read More...

วิธีเปลี่ยนภาษาเมนู Office 2013 เป็นภาษาไทย

วิธีเปลี่ยนภาษาเมนู MS Office 2013 เป็นภาษาไทย บทความนี้เป็นการแนะนำขั้นตอนสำหรับคนที่ติดตั้งเวอร์ชั่น ภาษาอังกฤษ และต้องการเปลี่ยนภาษาของ Microsoft Office 2013 ให้เป็นภาษาไทย ซึ่งจะเปลี่ยนทั้ง MS Word, MS Excel, MS Outlook และโปรแกรมอื่นๆ…
Read More...

การตั้งค่า Junk E-mail ใน Outlook 2013/2016

การตั้งค่า Junk E-mail ใน Outlook เมล์เข้า Outlook แล้วเข้าไปอยู่ใน Junk mail ทำให้ไม่มีการแจ้งเตือนว่ามีเมล์เข้า ซึ่งหากว่าไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้เปิดไปตรวจสอบใน Junk ก็อาจจะพลาดเมล์ที่สำคัญไป และหากเป็นเมล์ที่ติดต่อทางธุรกิจ…
Read More...

การตั้งค่า Automatic Replies ใน Outlook (O365, Exchange)

การตั้งค่า Automatic Replies ใน Outlook 2010/2013 (O365, Exchange) การตั้งค่า Automatic Replies เพื่อใช้ในการตอบกลับอีเมล์โดยอัตโนมัติ ให้เราในขณะที่เราไม่สะดวกในการตอบ หรือตอบเมล์ใน "วันหยุดลาพักร้อน" ให้เรา เช่น ตอบกลับเมล์เพื่อนที่ทำงาน,…
Read More...

การตั้งค่า Auto Reply (ตอบกลับอัตโนมัติ) ใน Outlook (POP3/IMAP)

การตั้งค่า Auto Reply (ตอบกลับอัตโนมัติ) ใน Outlook 2010/2013 สำหรับคนที่ใช้งานโปรแกรม Microsoft Outlook ในการจัดการอีเมล์ของบริษัท หรือ อีเมล์ส่วนตัว ที่ใช้ในการรับ/ส่ง อีเมล์, แจ้งเตือนนัดหมาย, จัดตารางงาน อื่นๆ ตามที่แต่ละบุคคลจะใช้งาน…
Read More...

วิธีแก้ไข MS Outlook 2010 เมล์เต็ม ทำให้รับส่งอีเมล์ไม่ได้

วิธีแก้ไข MS Outlook 2010 เต็มทำให้รับส่งอีเมล์ไม่ได้ สำหรับคนที่ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Outlook ในการรับส่งอีเมล์ โดยที่ตัวโปรแกรม Outlook เป็นตัวจัดการอีเมล์ในการ รับอีเมล์ ส่งอีเมล์ ผู้ติดต่อ และอื่นๆตามที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยตัว…
Read More...

ติดตั้ง MS Office Language Pack 2010 ภาษาไทย

ติดตั้ง MS Office Language Pack 2010 ภาษาไทย Microsoft Office 2010 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานเกี่ยวกับเอกสาร โดยรองรับการใช้งานหลากหลายภาษา ซึ่งมีให้เลือกติดตั้งได้หลายภาษา ซึ่งแน่นอนว่ามี "ภาษาไทย" ด้วยเช่นกัน…
Read More...