จำหน่าย Server, Dell, HP, Ibm, Lenovo

พร้อมรับบริการติดตั้งระบบ Windows Server , ติดตั้งโปรแกรมบนระบบ Server เช่น Express, CD Organizer, SQL Server, อื่นๆ ที่ต้องทำงานบนเครื่องแม่ เป็นเครื่องกลางสำหรับให้เครื่องลูก มาใช้งานโปรแกรมต่างๆ

และรับติดตั้งระบบ Active Directory server บน Windows server เพื่อควบคุมเครื่องลูก เช่น กำหนด user & password สำหรับเข้าใช้งานคอมฯ, กำหนดการใช้งาน usb cd, จำกัดสิทธิ์การใช้งานในเครื่องลูก ไม่ให้ติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม, อื่นๆ

และรับวางระบบ ไฟล์แชร์ (Fire server) บนระบบ Windows server เพื่อแชร์ข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ในวงแลน หรือระบบเดียวกันเข้ามาใช้งาน และจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่แชร์แยกตาม User หรือเครื่องคอมฯ นั้นๆ

DELL PowerEdge

HPE ProLiant

LENOVO

0