บริการในรูปแบบเข้า On Site

รายละเอียดการให้บริการโดยจะเข้า On Site ตามจะนวนที่ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยยกตัวอย่าง On Site เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งในทุกเดือนตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างจะเข้าประจำ 1 ครั้ง

และกรณีที่เครื่องมีปัญหาในวันที่ไม่ได้ On Site ลูกค้าโทร หรือ ไลน์ ติดต่อแจ้งปัญหาให้ทางไอทีผู้ดูแลทราบ และเมื่อได้รับแจ้งก็จะซัพพอตข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหา หรือกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขเองได้ก็จะทำการ Remote ด้วย TeamViewer เข้าไปแก้ไขที่หน้าจอคอมฯ เครื่องที่มีปัญหา

กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทาง Remote ได้ ก็จะเข้าไปแก้ไขที่สำนักงานลูกค้า โดยทางไอทีจะพิจราณาความเร่งด่วนหรือระดับความสำคัญของปัญหานั้น กรณีที่ต้องเข้าด่วนส่วนนี้จะไม่นับรวมกับจำนวนที่ต้องเข้า On Site ประจำเดือน และไม่คิดค่าบริการเพิ่มจากรายเดือนที่ลูกค้าต้องชำระประจำ ยกเว้นที่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่หรือฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุด

บริการในรูปแบบ Remote Support เท่านั้น

ซึ่งจากที่ได้ดูแลระบบไอทีให้หลายๆ บริษัท ซึ่งส่วนใหญแล้วเมื่อเริ่มมีเจ้าหน้าที่ไอทีเข้าไปดูแลระบบไอทีให้ ปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ก็จะน้อยลงหรือแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลย ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ไม่มีปัญหาอะไร และปัญหาที่พบก็สามารถแก้ไขด้วย Remote Support ซะทั้งหมด ดังนั้นทางเราจึงมีตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่อยากมีไอทีดูแลประจำบริษัท โดยผ่านระบบ Remote ผ่าน TeamViewer เท่านั้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก

ซึ่งหากเป็นลูกค้าใหม่ที่ทางเรายังไม่เคยเข้าไป On Site หลังจากเริ่มจ้างดูแลผ่าน Remote ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไทรเข้าไป On site 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบให้ปกติ พร้อมกับติดตั้งโปรแกรม TeamViewer ไว้ที่คอมฯ ทุกเครื่องที่ต้องการให้เราดูแล และกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาผ่านทาง Remote ก็จะสามารถเรียก On Site ได้โดยไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี หากครั้งที่ 3 ขึ้นไปจะมีค่าบริการ 2,500 บาท/ครั้ง

ค่าบริการแบบ Remote support เท่านั้น จะคิดเป็นแบบรายปี ซึ่งลูกค้าต้องชำระครั้งเดียว 12 เดือน เมื่อตกลงเริ่มสัญญาใช้บริการ และกำหนดจำนวนเครื่องไม่เกิน 15 PCs / 1 Server เท่านั้น จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เกินจากนี้จะให้บริการแบบ On Site เท่านั้นครับ

[ninja_form id=2]

0