เรื่องน่าคิดเกี่ยวกับลำดับการคำนวณ Excel

เรื่องน่าคิดเกี่ยวกับลำดับการคำนวณ

ทราบไหมครับว่าในการใส่สูตรแต่ละครั้ง Excel จะมีลำดับในการคำนวณด้วย เช่นระหว่างการใส่สูตรว่า =4+3/2 กับ =(4+3)/2 คำตอบที่ได้จะแตก ต่างกัน เพราะในการคำนวณ Excel จะคำนวณค่าที่อยู่ในวงเล็บก่อน จากนั้นค่อยมาคิดเครื่องหมายยกกำลัง คูณ (หาร) สุดท้ายค่อยคิด บวก (ลบ) 

ดังนั้นสูตรแรกจึงนำ 3 ไปหาร 2 ก่อนแล้วค่อยมาบวกกับ 4

Windows 7 Client-2014-10-24-21-10-30

ในขณะที่สูตรที่สองจะเอา 4 บวกกับ 3 ก่อนแล้วค่อยหาร 2

Windows 7 Client-2014-10-24-21-10-25