วิธีเปลี่ยนชื่อ Computer Name และ Workgroup ใน Windows 7

วิธีดูและเปลื่ยน Computer Name และ Workgroup ของ Windows 7 บทความนี้เป็นการดูชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 7 และวิธีการเปลี่ยนชื่อเครื่องตามที่ต้องการ และการเปลี่ยน Workgroup ของเครื่องด้วย เพื่อเป็นการแนะนำให้คนที่ไม่ค่อยเชียวชาญในการตั้งค่า Windows 7 เพื่อนำไปใช้งานกับระบบ Network ต่างๆ เช่น แชร์ไฟล์, แชร์ปริ้นเตอร์ อื่นๆ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องทราบชื่อเครื่องนั้นๆที่แชร์