วิธี Delete หรือ Forget Wi-Fi Network Profiles Windows 10

วิธี Delete หรือ Forget Wireless Network Profiles วันนี้จะมาสอนวิธีเข้าใช้งาน Manage wireless networks หรือ Manage Wi-Fi settings ใน Windows 10 เพื่อทำการลบ Profile ของ Wi-Fi ที่ไม่ต้องการใช้งาน โดยใน Windows 7 จะเข้าโดยผ่านเมนู Manage wireless networks มาดูวิธีจัดการใน Windows 10 กันครับ