วิธีเปลี่ยนภาษาที่แสดงของ Windows 10 ให้เป็นภาษาอังกฤษ

วิธีเปลี่ยนภาษาที่แสดงของ Windows 10 ให้เป็นภาษาอังกฤษ (English) หลังจากที่ Microsoft ได้ปล่อยให้ผู้ใช้ Windows 7 SP1, Windows 8.1 Update ทำการอัพเกรด (Upgrade) Windows 10 Free ไปแล้วนั้น บางท่านจะพบว่า Windows 10 ที่อัพเกรด (Upgrade) เสร็จแล้ว ภาษาที่แสดงนั้นจะเป็นภาษาไทย ไม่เป็นภาษา English เหมือนก่อนอัพเกรด บางคนถึงกับลง Windows ใหม่เหมื่อนกับ Windows เวอร์ชั่นก่อนๆ แต่ใน Windows 10 นั้นสามารถเพิ่มภาษาอื่นๆได้โดยที่ไม่ต้องลง Windows ใหม่