วิธี Force (บังคับ) Download Windows 10 Free Upgrade เอง

วิธี Force (บังคับ) Download Windows 10 Free Upgrade ด้วยตัวเอง วันนี้เป็นวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ Microsoft เปิดให้อัพเกรด Windows 10 Free ซึ่งแตกต่างจากรุ่นก่อน เวอร์ชั่นนี้จะ “ทยอย” ปล่อยให้อัพเดทผ่าน Windows Update หรือดาวน์โหลด Windows 10 ในเว็บ Microsoft มาติดตั้ง Windows 10 โดยการ Format Windows ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนจะไม่ได้รับการอัพเดทพร้อมกัน แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่รอให้ Windows Update ดาวน์โหลดชุดอัพเกรด Windows 10 Free ซึ่งก็รวมถึงผมด้วยที่ Windows Update ยังไม่เริ่มดาวน์โหลดตัวอัพเกรด Windows 10 Free