การติดตั้ง VPN Server บน Windows Server 2012 R2

วิธีการติดตั้ง VPN Server บน Windows Server 2012 R2 ตอนที่ทำงานที่บริษัทหรืออยู่ภายในองค์กร จะสามารถใช้งาน การแชร์ไฟล์ แชร์ปริ้นเตอร์ กับเพื่อนร่วมงาน หรือโปรแกรมภายใน ต่างๆ แต่หากต้องการใช้งานจากภายนอกบริษัท เช่น ที่บ้าน ร้านกาแฟ หรือต่างประเทศ เหมือนที่อยู่บริษัท ซึ่งจะสามารถใช้งานผ่านระบบ VPN (Virtual Private Network) หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัว