การใช้ฟังก์ชั่น vlookup ใน Excel กับตารางฐานข้อมูล

การใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP ใน Excel กับฐานข้อมูล วันนี้มีการใช้งานสูตร vlookup ใน Excel ในการค้นหาข้อมูล หรือ ดึงข้อมูล จากตารางฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน, ข้อมูลสินค้า อื่นๆ โดยเป็นการดึงข้อมูลที่อยู่ในตารางฐานข้อมูลที่ได้ทำการบันทึกไว้ เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งตัวอย่างนี้เป็นข้อมูลของพนักงาน ที่เก็บ รหัสพนักงาน, ชื่อ-สกุล, แผนก, วันที่เริ่มงาน เป็นต้น