วิธีเข้า safe mode Windows 8/8.1 ด้วยปุ่ม F8

วิธีเข้า safe mode Windows 8/8.1 ตอนเปิดเครื่อง โดยปกติแล้ว Windows 8/8.1 จะไม่สามารถ เข้า safe mode ผ่านปุ่ม F8 คือหน้า Advanced Boot Options เหมือนกับ Windows รุ่นก่อน ที่สามารถกดปุ่ม F8 ตอนเปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่ safe mode ซึ่งใน Windows 8/8.1 ต้องเข้าผ่านการตั้งค่า safe options และต้องมาตั้งค่ากลับเมื่อเลิกใช้งาน เพราะจะ boot เข้าหน้า safe mode ซ้ำ