การตั้งค่าปรับขนาด Resolution หน้าจอใน Windows 10

การตั้งค่าปรับขนาด Resolution หน้าจอ Windows 10 Resolution เป็นการตั้งค่าความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานปรับตามความเหมาะสมตามการใช้งาน โดยการตั้งค่า Resolution นั้นจะแตกต่างจาก Windows รุ่นก่อน แต่ยังมี Option นี้ให้ใช้งาน เพียงแต่ย้ายเมนูไป