เปิดใช้งาน Remote desktop ใน Windows Server 2012 R2

เปิดใช้งาน Remote desktop ใน Windows Server 2012 R2

สำหรับบริษัทที่ใช้งานเครื่อง Server แล้วติดตั้ง Windows Server 2012 R2 โดยปกติเครื่อง server มักจะไม่ใช้หน้าจอในการเข้าตั้งค่า จะนิยมใช้งานผ่าน Remote Desktop เพื่อเข้าไปตั้งค่าหรือติดตั้งโปแกรมต่างๆภายในระบบเซิฟเวอร์ Continue reading “เปิดใช้งาน Remote desktop ใน Windows Server 2012 R2”