ตั้งค่า Quick Access windows 10 ไม่ให้แสดง Folder ที่เข้าบ่อยๆ

ตั้งค่า quick access windows 10 ไม่ให้แสดง Folder ที่เข้าบ่อยๆ หลายคนที่ได้ใช้งาน Windows 10 กันแล้ว จะสังเกตว่า File Explorer ใน Windows 10 มี Quick Access ซึ่งจะแสดง Folder ที่เปิดใช้งานบ่อยๆ ให้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งหลายคนไม่ต้องการให้แสดง Folder ที่เปิดบ่อย ด้วยเหตุผลส่วนตัวของแต่ละบุคคล