วิธีสั่งปริ้นหัวตารางทุกหน้าใน Excel 2013

วิธีสั่งปริ้นหัวตารางทุกหน้าใน Excel 2013 การใช้งาน Excel นั้นสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทำเอกสารต่างๆ ซึ่งการทำเอกสารด้วย Excel ส่วนใหญ่มักใช้กับเอกสารที่ต้องใช้ตาราง และเอกสารมักมีหลายหน้า การสั่งปริ้นที่ไม่มีหัวตารางนั้นทำให้ดูเอกสารลำบาก