วิธีการตั้งค่าหน้าจอ (พักหน้าจอ) Windows 7 ไม่ให้ดับ

วิธีการตั้งค่าพักหน้าจอ Windows 7 ไม่ให้หน้าจอดับ สำหรับคนที่ใช้งาน Windows 7 น่าจะเคยเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ขยับเม้าส์หรือคีย์บอร์ดในช่วงเวลาหนึ่ง หน้าจอของ Windows จะดับไป หรือเปิดดูหนังแล้วหน้าจอดับ ซึ่งเป็นการทำงานของ Power Options โดยค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 10 นาที