วิธีแบ่งพาร์ติชั่น (Partition) ใน Windows 7 โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม

วิธีแบ่งพาร์ติชั่น (Partition) ใน Windows 7 การแบ่งพาร์ติชั่น (partition) ใน Windows 7 คือเป็นการแบ่งหลังจากที่ได้ทำการติดตั้ง Windows 7 เรียบร้อยและ และต้องการสร้างพาร์ติชั่นเพิ่ม ซึ่งอาจจะมาจากที่ไดร์ C ใกล้จะเต็ม หรือต้องการแยกไดร์เพื่อเก็บแยกข้อมูล เป็นต้น โดยการแบ่งพาร์ติชั่นนั้น เป็นการแบ่งมาจากไดร์ D หรือไดร์อื่นๆ พื้นที่ของ ฮาร์ดดิส ต้องมีเหลือเพียงพอสำหรับขนาดที่ต้องการแบ่ง และที่สำคัญต้องเป็น HDD ลูกเดียวกัน