การตั้งค่าเช็คอีเมล์ Hotmail, Gmail, Yahoo ด้วย MS Outlook

การตั้งค่าเช็คอีเมล์ Hotmail, Gmail, Yahoo ด้วย MS Outlook ถ้าพูดถึงโปรแกรม Microsoft outlook ทุกคนก็จะรู้ทันทีว่าใช้สำหรับ ดึงอีเมล์มาไว้ที่ตัวโปรแกรม หรือไว้สำหรับเช็คอีเมล์ โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเว็บเพื่อที่จะเช็คอีเมล์กันให้ยุ่งยาก และโดยส่วนมากผู้ที่เคยใช้ Microsoft outlook นั้นมักจะเป็นคนวัยทำงาน ที่จะใช้กับ E-mail ขององค์กรหรือบริษัท ที่ตัวเองทำงานอยู่ เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งาน