วิธียกเลิก Password ใน Windows 10 (Microsoft account)

วิธียกเลิก Password ใน Windows 10 (แบบผ่าน Email) การเข้าใช้งาน Windows 10 มีให้เลือกใช้ทั้งแบบเข้าใช้งาน”ผ่าน Local account” และแบบ”ผ่าน Microsoft account” ซึ่งหากซื้อคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 10 มาด้วยนั้น การเข้าใช้งานโดยส่วนมากจะให้เข้าครั้งแรกด้วย Email ของ Microsoft account เช่น @outlook.com, @hotmail.com, @live.com ฯลฯ