สร้าง User แบบ Local account เพิ่มใน Windows 10

วิธีสร้าง User แบบ Local account เพิ่มใน Windows 10 สำหรับคนที่ใช้งาน Windows 10 ในเครื่องเดียวกันมากกว่า 1 คน และต้องการสร้าง User ใน Windows 10 เพิ่ม เพื่อแยก Profile ในการใช้งานหรือตั้งค่าต่างๆ หรือ กำหนดสิทธิ์การใช้งานต่างใน User ที่ทำการสร้างขึ้นใหม่