การตั้งค่า Junk E-mail ใน Outlook 2013/2016

การตั้งค่า Junk E-mail ใน Outlook เมล์เข้า Outlook แล้วเข้าไปอยู่ใน Junk mail ทำให้ไม่มีการแจ้งเตือนว่ามีเมล์เข้า ซึ่งหากว่าไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้เปิดไปตรวจสอบใน Junk ก็อาจจะพลาดเมล์ที่สำคัญไป และหากเป็นเมล์ที่ติดต่อทางธุรกิจ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้มากเช่นกัน