วิธีบันทึก Word และ Excel เป็น PDF

วิธีบันทึก Word และ Excel เป็น PDF ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเสริม การบันทึกไฟล์เอกสาร Word และ Excel โดยส่วนมากมักจะหาโปรแกรมที่แปลงเป็น PDF ซึ่งมีให้เลือกใช้หลายโปรแกรม มีทั้งแบบฟรี และไม่ฟรี แล้วแต่ที่จะหามาใช้กัน แต่สำหรับคนที่ใช้ Microsoft Office 2010/2013 จะมีตัวเลือก (Option) สามารถ Save เป็นไฟล์ PDF ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมปริ้น PDF เพิ่มแต่อย่างใด