ตั้งค่า Folder เริ่มต้นสำหรับบันทึกไฟล์ Word 2013

ตั้งค่า Folder (Default local File Location) บันทึกไฟล์ Word 2013 การทำเอกสาร Word หรือเอกสารอื่นๆ หากรู้อยู่แล้วว่าไฟล์เก็บไว้ที่ไหน Folder อะไร ก็ช่วยให้เปิดไฟล์ได้ง่าย และรวดเร็วในการหาไฟล์เอกสาร การสร้างเอกสาร Microsoft Word 2013 หรือเวอร์ชั่นอื่นๆ ค่าเริ่มต้นสำหรับบันทึกไฟล์จะเป็น “C:\User\<User name>\Documents” มาดูวิธีเปลี่ยนให้เป็น Folder ตามที่ต้องการ เช่น “D:\Word\”