วิธีแบ่งครึ่งหน้ากระดาษ (แบ่งคอลัมน์) ใน Word 2010/2013

วิธีแบ่งครึ่งหน้ากระดาษใน MS.Word 2010/2013 การแบ่งครึ่งหน้ากระดาษใน Word เป็นการใช้งานฟังก์ชั่น คอลัมน์ (Column) เพื่อแบ่งหน้ากระดาษใน word ออกเป็น 2 ส่วน, 4 ส่วน หรือตามที่ผู้ใช้ต้องการ ภายใน 1 หน้า ตัวอย่างเช่น กระดาษข้อสอบที่จะมี 2 ฝั่งใน 1 หน้ากระดาษทั้งแนวนอน และแนวตั้ง