วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน Word 2013

วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน Microsoft Word 2013 การทำเอกสารด้วย Microsoft Word สำหรับบางคนที่ต้องใช้เครื่องหมายถูกในเอกสาร หลายคนมักใช้การแทรกรูปภาพเครื่องถูกในบรรทัด หรือแทรกเครื่องหมายอื่นที่คล้ายๆมาใช้แทน