วิธีลบข้อมูลในแถวที่มีค่าซ้ำกัน บน MSOffice Excel

วิธีลบข้อมูลในแถว (Row) ที่มีค่าซ้ำกัน บน MSOffice Excel คงมีหลานคนที่เคยประสบปัญหา ที่ต้องตรวจสอบข้อมูลมากๆ มีหลายๆแถว เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ซ้ำกันหรือไม่ หากต้องมาตรวจทีละแถวๆ คงทำให้เสียเวลาไม่น้อย