การขึ้นบรรทัดใหม่ให้อยู่ใน Cell เดียวกันใน Excel 2013

การขึ้นบรรทัดใหม่ให้อยู่ใน Cell เดียวกันใน Excel 2013

การใช้งานโปรแกรม Excel แล้วต้องการที่จะพิมพ์ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ โดยให้อยู่ในช่องเดิม ซึ่งปกติหากใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ก็จะสามารถกดปุ่ม Enter ได้เลย เช่นโปรแกรม Microsoft Word แต่ใน Microsoft Excel มันจะเด้งลงไป Cell ถัดไปหรือเด้งไปที่ช่องที่อยู่ข้างล่างแทน Continue reading “การขึ้นบรรทัดใหม่ให้อยู่ใน Cell เดียวกันใน Excel 2013”